What it truly means to be a Buddhist

Vezi pe Facebook

GRUP DE DISCUȚII – TOPIC SESIUNEA 2: Ce înseamnă cu adevarat să fii budist?

Intrare: Donatia la libera alegere\ Oricine este binevenit
Contribuția ta este menită să susțină Centrul Budist „White Mahakala” pentru a acoperi costurile de întreținere a spațiului
Puteti dona:
– in contul asociatiei noastre RO60BTRLRONCRT0417728301 Asociația Centrul Budist White Mahakala
– prin PAYPAL (email: centrulmahakala@gmail.com) sau folosind DONATE BUTTON din siteul nostru https://whitemahakala.ro
– numerar la centru
Dorim să vă încurajăm să participați, așa că dacă nu vă permiteți să donați, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: infomahakala@gmail.com.
Oportunități de a deveni membru al Centrului Budist White Mahakala (Grupul de studiu FPMT):
membru „SUPORTER” – Donație recomandată: 100 lei/lună
membru „GENEROZITATE” – Donație recomandată: 200 lei/lună
Mai multe despre tipurile noastre de membru aici: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/

Data: 12.06.2024
Locatie: Centrul Budist White Mahakala- Cluj Napoca, str. Tipografiei nr. 18, interfon 7 (12 locuri)
Ora: 18:00 – 19:00
Limba: Engleză
Înregistrare: Trimite un mesaj Centrului pentru a te înscrie

Alătură-te lui Castor Szabo pentru o explorare profundă a experiențelor personale într-un cadru intelectual și spiritual. Te invităm să faci parte dintr-un grup de discuții dedicat înțelegerii a ceea ce înseamnă cu adevărat să fii practicant budist. În cadrul acestei întâlniri, vei avea ocazia să discuți atât cu membrii noi ai centrului, cât și cu cei care deja au luat perceptele budiste, alături de invitatul special care și-a dedicat viața budismului, venerabilul Gendun.

Obiectivele Grupului de discutii:
1. Clarificarea Conceptului de Budism Autentic: Explorează ce înseamnă să fii cu adevărat budist. Această discuție va ajuta la înțelegerea esenței și a principiilor de bază ale budismului.
2. Perspective Diferite: Datorita participarii a trei tipuri diferite de persoane (începător, practicant și dedicat), grupul poate să obțină o gamă largă de perspective și să înțeleagă cum experiențele personale și nivelurile de implicare influențează înțelegerea budismului.
3. Identificarea Elementelor Centrale ale Practicii: Vom analiza practicile centrale ale budismului și vom discuta care dintre acestea sunt cele mai relevante pentru definirea unui budism autentic. Această parte a discuției va sublinia aspectele esențiale ale vieții budiste și va evidenția diferențele și similitudinile între diversele tradiții.
4. Reflectarea Asupra Propriilor Experiențe și Practici: Participantii sunt incurajati să-și împărtășească propriile lor experiențe și practici în cadrul budismului, și cum acestea i-au influențat în căutarea lor pentru înțelegerea autentică a budismului.
5. Crearea unui Spațiu pentru Întrebări și Reflecție: Participantii sunt incurajati să pună întrebări și să reflecteze asupra subiectului discutat. O astfel de discutie va putea să faciliteze clarificarea neclarităților și va putea aduce la suprafață aspecte noi și profunde ale subiectului.
Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim și să creăm împreună un spațiu de înțelegere și explorare spirituală.

ENGLISH VERSION
TOPIC SESSION 2: What Does It Truly Mean to Be Buddhist?
Entry: Donation of your choice \ Everyone is welcome
Your donation is meant to sustain White Mahakala Buddhist Center to cover the costs of the event in order to make the teachings affordable and accessible.

You can donate by:
– bank transfer (RO60BTRLRONCRT0417728301 Asociația Centrul Budist White Mahakala)
– PAYPAL (email: centrulmahakala@gmail.com) or using the DONATE BUTTON from our website https://whitemahakala.ro
– in cash at the center
Opportunities to become a member of the White Mahakala Buddhist Center (FPMT Study Group):
– MEMBERSHIP „SUPPORTER” – 100 lei (20 Euros)/month
– MEMBERSHIP “GENEROSITY” – 200 lei (40 Euros)/month
More about our membership types here: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/

Date: 06/12/2024
Location: White Mahakala Buddhist Center – Cluj Napoca, str. Tipografiei nr. 18, intercom 7 (12 seats)
Time: 6:00 PM – 7:00 PM
Language: English
Registration: Send us a message to book a seat

Join Castor Szabo for a profound exploration of personal experiences within an enriched intellectual and spiritual framework. We invite you to be part of a discussion group dedicated to understanding what it truly means to be a Buddhist practitioner. During this meeting, you will have the opportunity to converse with both new members of the center and those who have already taken Buddhist precepts, alongside our special guest who has dedicated his life to Buddhism, Venerable Gendun.

Discussion Group Objectives:
1. Clarification of the Concept: Explore what it truly means to be a Buddhist. This discussion will help grasp the essence and basic principles of Buddhism.
2. Diverse Perspectives: With the participation of three different types of individuals (beginner, practitioner, and dedicated), the group can gain a wide range of perspectives and understand how personal experiences and levels of involvement influence the understanding of Buddhism.
3. Identification of Central Elements of Practice: We will examine the core practices of Buddhism and discuss which ones are most relevant for defining authentic Buddhism. This part of the discussion will highlight essential aspects of Buddhist life and underscore the differences and similarities among various traditions.
4. Reflection on Personal Experiences and Practices: Participants are encouraged to share their own experiences and practices within Buddhism, and how these have influenced their quest for authentic understanding of Buddhism.
5. Creating a Space for Questions and Reflection: Participants are encouraged to ask questions and reflect on the topic discussed. Such a discussion will facilitate clarification of uncertainties and bring forth new and profound aspects of the subject.

We look forward to meeting and creating together a space for spiritual understanding and exploration.