Tools for a Calm and Happy Mind

Vezi pe Facebook
  Registration form / Formular de înscriere: https://forms.gle/SzmAUusU2kAz51h26
Teaching language / Limba de predare: English / Engleza
Online platform / Platforma online: Zoom
Friday May 22 – 6-8 PM
Introductory talk “TOOLS FOR A CALM & HAPPY MIND” / Prezentare introductivă „Instrumente pentru o minte calmă și fericită”
Saturday May 23 – 2-6 PM
Workshop: “MEDITATION & WISDOM TOOLS” / „Instrumente legate de meditație și înțelepciune”
Sunday May 24 – 2-6 PM 
Workshop: “COMPASSION TOOLS” / „Instrumente legate de compasiune”

Pentru descrierea în limba română, derulați pagina în jos.

*****************************************************

ABOUT THE WORKSHOPS

In this series of workshops, Mike Murray will be presenting two sets of Buddhist tools that we can use for keeping our inner balance and wellbeing and for fighting against fear and stress during challenging times like these. After an introduction to these tools, we will dive into these topics during two practical workshops on wisdom and compassion, which will include both teachings as well as guided meditation sessions. In Buddhism, we are taught that a bird has two wings – wisdom and compassion. Wisdom is the understanding of the fact that all living beings, without exception, are interconnected in very deep ways, rather than separated into categories like “us” versus “them”. From that correct understanding, true compassion arises naturally – a feeling of care and love and openness that makes us stronger, not weaker.

ABOUT MIKE MURRAY

Mike Murray is a registered teacher of Buddhist courses at the Introductory, Foundational and Basic levels in the education structure of the Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT), a Tibetan Buddhist organization following His Holiness the Dalai Lama. He has around 40 years of experience in Buddhist study and practice in the Tibetan Buddhist Gelug tradition. Mike has been a part of Jamyang Buddhist Centre London since 1979, acting as spiritual program coordinator and briefly as director. Over the years he was fortunate enough to meet and receive teachings and initiation from His Holiness the Dalai Lama, Lama Yeshe and Lama Zopa Rinpoche, as well as many other lamas. Mike has also studied Buddhism in a more western academic context, studying an M.A. at the School of Oriental and African Studies, London University and as a Fellow of the Royal Asiatic Society. He was incredibly fortunate to visit Central Tibet in 1987 on a British Academy grant and has also visited some of the Gelug monasteries in India. Mike’s teaching style seeks to be informal, interactive and experiential, while at the same cultivating a deep appreciation for the tradition.

SUGGESTED DONATION

For non-members: Day 1 – 30 RON or 6.5 EUR | Day 2 – 60 RON or 13 EUR | Day 3 – 60 RON or 13 EUR | Full package: 120 RON or 26 EUR

For members: Day 1 – 20 RON or 4.5 EUR | Day 2 – 40 RON or 9 EUR | Day 3 – 40 RON or 9 EUR | Full package: 80 RON or 17 EUR

Information about our membership offers: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership
Our payment options / details: https://whitemahakala.ro/implicare/doneaza
Your donations help us support the activities and the maintenance of our center. In case you have financial difficulties, please let us know.

CONTACT

Please feel free to contact us at centrulmahakala@gmail.com, tel.(+4) 0740 124 315 or on Facebook for any kind of information. Everyone is welcome to join us!

*****************************************************

DESPRE ATELIERE

Mike Murray va prezenta două seturi de instrumente budiste pe care le putem folosi pentru a ne păstra echilibrul și bunăstarea interioară și pentru a lupta împotriva fricii și a stresului în perioade provocatoare ca acestea. După o sesiune introductivă, vom aprofunda aceste subiecte în cadrul a două ateliere practice care vor include atât învățături, cât și sesiuni de meditație ghidată. În budism, suntem învățați că o pasăre are două aripi – înțelepciunea și compasiunea. Înțelepciunea este înțelegerea faptului că toate ființele vii, fără excepție, sunt interconectate în moduri foarte profunde, mai degrabă decât separate în categorii precum „noi” versus „ei”. Din această înțelegere corectă, adevărata compasiune izvorăște în mod firesc – un sentiment de grijă, de dragoste și de deschidere care ne face mai puternici, nu mai slabi.

DONAȚIE SUGERATĂ

Pentru non-membri: Ziua 1 – 30 RON sau 6.5 EUR | Ziua 2 – 60 RON sau 13 EUR | Ziua 3 – 60 RON sau 13 EUR | Pachet complet: 120 RON sau 26 EUR

Pentru membri: Ziua 1 – 20 RON sau 4.5 EUR | Ziua 2 – 40 RON sau 9 EUR | Ziua 3 – 40 RON sau 9 EUR | Pachet complet: 80 RON sau 17 EUR

Informații despre ofertele noastre de membership: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership
Opțiuni/detalii legate de plată: https://whitemahakala.ro/implicare/doneaza
Donațiile voastre ne ajută să susținem financiar activitățile și sediul centrului. Dacă aveți dificultăți financiare, vă rugam să ne contactati.

DESPRE MIKE MURRAY

Mike Murray este profesor înregistrat pentru predarea de cursuri budiste la nivelurile introductive, fundamentale și de bază în structura de învățământ a Fundației pentru Conservarea Tradiției Mahayana (FPMT), o organizație budistă tibetană sub patronajul spiritual al Sfinției Sale Dalai Lama. Are o experiență de aproximativ 40 de ani în studiul și practicile budiste din tradiția budistă tibetană Gelug. Mike a făcut parte din Jamyang Buddhist Center London încă din 1979, acționând drept coordonator al programelor spirituale și, o scurta perioadă, ca director. De-a lungul anilor a fost norocos să întâlnească și să primească învățături și inițieri din partea Sfinției Sale Dalai Lama, Lama Yeshe și Lama Zopa Rinpoche, precum și a multor altor lama. De asemenea, Mike a studiat budismul și într-un context academic mai occidental, deținând un M.A. la Școala de Studii Orientale și Africane, Universitatea din Londra și ca Fellow al Royal Asiatic Society. El a fost incredibil de norocos să viziteze Tibetul Central în 1987, pe baza unei subvenții a Academiei Britanice, și a vizitat, de asemenea, unele dintre mănăstirile Gelug din India. Stilul de predare al lui Mike încearcă să fie informal, interactiv și experiențial, cultivând în același timp o apreciere profundă pentru tradiție.

CONTACT

Contactați-ne la telefon 0740 124 315, pe FB sau la email centrulmahakala@gmail.com pentru orice fel de informații. Oricine este binevenit să ni se alăture!