TIPS TO LEAD A BALANCED LIFE

Vezi pe Facebook

TIPS TO LEAD A BALANCED LIFE
❗ Scroll down for English!

Luni, 10 iulie, 18.30 – 20.00
Formular de participare: https://forms.gle/GhhL9xXGdEYF4bN57
Onsite & Online

Viața este o serie de evenimente, întâlniri și alegeri diverse și cu toții ne dorim să atingem o stare de echilibru în viața noastră.

💠 Ce înseamnă să fiu echilibrat?
Înseamnă că trebuie să ne ocupăm de diferitele elemente din viața noastră și să nu simțim că inima sau mintea noastră sunt trase prea tare într-o direcție. De cele mai multe ori, trebuie să ne simțim calmi, ancorați, cu capul limpede și motivați.

💠 Cum ne găsim echilibrul?
Elementele din viață care necesită cel mai mult echilibrare pot fi împărțite în două categorii: interne și externe. Adesea, oamenii se concentrează pe unul mai mult decât pe celălalt.
De exemplu, putem descoperi că ne concentrăm asupra lucrurilor externe, cum ar fi munca, relațiile și activitățile și că acordăm foarte puțină atenție la ceea ce se întâmplă în inima și mintea noastre.
Pe de altă parte, s-ar putea să descoperim că petrecem atât de mult timp analizandu-ne la sine, încât uneori pierdem experiența de a trăi.

💠 Cum putem crea un mod de viață echilibrat?
Îndrumați de ven. Tenzin Gendun vom învăța câteva modalități practice de a ajunge acolo, în ceea ce privește viața de zi cu zi, cum să aplicăm și să integrăm învățăturile budiste în ea.
O viață echilibrată este realizabilă, trebuie doar să aflăm ce metode funcționează de fapt pentru noi. Este necesar să ascultăm învățăturile, dar nu este suficient. Trebuie să muncim individual, să ne observăm în mod constant mintea și să o punem la lucru. La fel ca atingerea oricărui scop în viață, este nevoie de timp și efort pentru a depăși tiparele obișnuite și a crea altele noi.

🧘 DESPRE VENERABILUL TENZIN GENDUN 🧘
Venerabilul Tenzin Gendun vine cu bucurie ori de câte ori poate la Cluj.
Eeste originar din Sri Lanka și educat în Regatul Unit. După ce studiat artele plastice, a intrat în contact cu budismul în 1991, întâlnindu-i pe Lama Zopa Rinpoche și Dalai Lama. A devenit călugăr în 1992. Și-a oferit serviciul în centre budsite din Noua Zeelandă, iar din 2000 s-a mutat la mănăstirea Nalanda din Franța pentru a-și aprofunda studiile budiste, absolvind acolo masterul în budism. Conduce cu regularitate Retrageri în Mănăstirea Nalanda și predă învățături la mai multe Centre FPMT din Europa, fiind înregistrat ca profesor acreditat al organizației.

🔶 PARTICIPARE
❗ Pentru a participa la eveniment este necesar să vă înregistrați folosind formularul de înscriere:
https://forms.gle/GhhL9xXGdEYF4bN57

🔶 Locuri disponibile la Centru: 12
În ziua evenimentului veți primi un e-mail de confirmare, însoțit de un link pentru conectare la zoom.

🔶CONTRIBUȚIE:
40 lei/sesiune pentru cei care nu sunt membri / GRATUIT pentru membri activi ai Centrului.
Mai multe despre tipurile noastre de membru aici: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/

Dorim să vă încurajăm să participați, așa că dacă nu vă permiteți donația sugerată, vă rugăm să ne contactați.

⭕CONTACT:
0740 124 315
centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com

❗ Vă rugăm să ajungeți cu 10 min. mai devreme.
Așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem!
———————————————————————————————————–
TIPS TO LEAD A BALANCED LIFE

❗Registration Form: https://forms.gle/GhhL9xXGdEYF4bN57

Monday, July 10, 6.30 – 8.00 PM
Onsite & Online

Life is a series of diverse events, encounters and choices and we all want to achieve a state of balance in our life.

💠 What does it mean to be balanced?
It means that we have to handle on the various elements in our life and don’t feel that our heart or mind are being pulled too hard in any direction. More often than not, we need to feel calm, grounded, clear-headed and motivated.

💠 How do we find our balance?
The elements in life that require the most balancing can be divided into two categories: internal and external. Oftentimes, people focus on one more than the other.
For example, we may find that we focus on external things, like work, relationships and activities, and that we pay very little attention to what is going on inside our heart and mind.
On the other hand, we may find that we spend so much time being self reflective that we sometimes miss out on the experience of living.

💠 How can we create a balanced way of living?
Guided by ven. Tenzin Gendun we will learn a few practical ways of getting there, regarding day to day life and how to apply and integrate Buddhist teachings in it.
A balanced life is achievable, we just need to find out what methods actually work for us. It is necessary to hear the teachings but it is not enough. We need to constantly observe our mind and put it at work. Just like accomplishing any goal in life, it takes time and effort to overcome habitual patterns and create new ones.

🧘 ABOUT VEN. TENZIN GENDUN 🧘
Born in Sri Lanka and growing up in England, he studied in art school before meeting Tibetan Buddhism through the kindness of Lama Zopa Rinpoche and Dalai Lama. He became a monk in 1992. He served in Buddhist centers in New Zealand, and from 2000 he moved to Nalanda Monastery in France to further his Buddhist studies, graduating there with a master’s degree in Buddhism. He regularly conducts Retreats in Nalanda Monastery and teaches teachings at several FPMT Centers in Europe, being registered as an accredited teacher of the organization.
We are happy and grateful he shares his knowledge and time with us.

🔶 PARTICIPATION
❗ To participate in the event, you must fill in the registration form: https://forms.gle/GhhL9xXGdEYF4bN57

🔶Only 12 places available at the location.
On the day of the event you will receive a confirmation email with a link to connect to zoom.

🔶 CONTRIBUTION:
40 lei (8 Euros) for Non-Members / free for active members.
More about our membership types here: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/
We wish to encourage you to participate so if you cannot afford the suggested donation please contact us.

⭕CONTACT:
0740 124 315
centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com

❗ Please arrive 10 min. earlier
We are looking forward to meet you!