KARMA: is karma a destiny?

Vezi pe Facebook

/ Scroll down for English /

❗️ Formular de înscriere: https://forms.gle/ru61cAtxxezQ2jq99

Vă invităm luni, 5 decembrie, să luați parte la întâlnirea cu venerabilul calugar budist Tenzin Gendun, care ne vorbi despre karma si va clarifica nelamuririle voastre.Orice gândim, facem sau spunem vine întotdeauna cu un scop sau o intenție. Efectuarea acțiunii intenționate afectează atât obiectul acțiunii noastre, cât și mintea noastră. Potențele karmice sunt stabilite în minte cu potențialul de a iniția intenții viitoare care vor conecta continuumul nostru mental cu experiențe similare cu acțiunile care au creat acele potențe. Acesta este procesul cauză-efect numit „karma”.Înțelegerea funcționalității karmei poate deveni un instrument puternic și de încredere pentru fericire; Îndepărtează obstacolele vieții tale învățând legea karmei.Evenimentul dureaza 1h30min si va cuprinde o sesiune de invataturi si o sesiune de intrebari si raspunsuri.

🧘 DESPRE VENERABILUL TENZIN GENDUN 🧘
Venerabilul Tenzin Gendun este originar din Sri Lanka și educat în Regatul Unit. După ce studiat artele plastice, a intrat în contact cu budismul în 1991, întâlnindu-i pe Lama Zopa Rinpoche și Dalai Lama. A devenit călugăr în 1992. Și-a oferit serviciul în centre budiste din Noua Zeelandă, iar din 2000 s-a mutat la mănăstirea Nalanda din Franța pentru a-și aprofunda studiile budiste, absolvind acolo masterul în budism. Conduce cu regularitate Retrageri în Mănăstirea Nalanda și predă învățături la mai multe Centre FPMT din Europa, fiind înregistrat ca profesor acreditat al organizației.
Suntem fericiți și recunoscători că ne împărtășește cunoștințele și timpul său.

🔸 PARTICIPARE
⭕ Pentru a participa la eveniment este necesar să vă înregistrați în prealabil folosind formularul de înscriere:
https://forms.gle/ru61cAtxxezQ2jq99

🔸 DONAȚII
Donația dvs. este menită să susțină Centrul Budist „White Mahakala” pentru a acoperi costurile evenimentului pentru a face învățăturile accesibile.

❗️ Vă rugăm să donați folosind formularul de înscriere:
https://forms.gle/ru61cAtxxezQ2jq99
Vă mulțumim anticipat! 🙏

📍Donație sugerată: 50 lei
Dorim să vă încurajăm să participați, așa că dacă nu vă permiteți donația sugerată, vă rugăm să ne contactați:
☎ 0740 124 315
📬 centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com

 Vă rugăm să veniți cu 10 minute înainte de începerea evenimentului la centrul nostru din Cluj-Napoca, str. Tipografiei, nr. 18, interfon 7.


Așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem! 🧡

***❗️Registration form: .
https://forms.gle/ru61cAtxxezQ2jq99

We invite you on Monday, December 5, to take part in the meeting with the venerable Buddhist monk Tenzin Gendun, who will talk to us about karma and answer your questions.Whatever we think, do, or say always comes with a purpose or intention. Performing the intended action affects both the object of our action as well as our mind. Karmic potencies are established upon the mind with the potential to initiate future intentions that will connect our mental continuum with experiences similar to the actions that created those potencies. This is the cause-and-effect process called “karma.”Understanding the functionality of karma can become a powerful and reliable tool for happiness; Remove the obstacles of your life by learning the law of karma.

🧘 ABOUT VEN. TENZIN GENDUN 🧘
Born in Sri Lanka and growing up in England, he studied in art school before meeting Tibetan Buddhism through the kindness of Lama Zopa Rinpoche and Dalai Lama. He became a monk in 1992. He served in Buddhist centers in New Zealand, and from 2000 he moved to Nalanda Monastery in France to further his Buddhist studies, graduating there with a master’s degree in Buddhism. He regularly conducts Retreats in Nalanda Monastery and teaches teachings at several FPMT Centers in Europe, being registered as an accredited teacher of the organization.
We are happy and grateful he shares his knowledge and time with us.

🔸PARTICIPATION
⭕ To participate in the event, you must register in advance using the registration form:
https://forms.gle/ru61cAtxxezQ2jq99

🔸DONATION:
Your donation is intended to support the “White Mahakala” Buddhist Center to cover the costs of the event, to make the teachings accessible.

❗️ Please donate using the enrollment form: https://forms.gle/ru61cAtxxezQ2jq99
Thank you! 🙏

📍Suggested donation: 50 lei (10 Euros)
We wish to encourage you to participate so if you cannot afford the suggested donation please CONTACT US:
☎ 0740 124 315
📬 centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com

📍 Location: Tipografiei str., no. 18

📍 Please arrive 10 min. earlier
We are looking forward to meet you! 🧡