Discovering Buddhism – Establishing a daily practice

Vezi pe Facebook

❗ ENROLL: https://forms.gle/LjdnMVXyPQ9EUQgi7

🔶 We continue Discovering Buddhism with Module 8 – “Establishing a Daily Practice” with Mike Murray, starting on May 2 2023 from 07:00 pm – 08:30 pm (Romanian time).
⭕ LOCATION: on line and on site
⭕DESCRIPTION: the course will be held in English

🔶 In Module 8 we will gather the tools we need to develop a successful daily practice. Using Lama Zopa Rinpoche’s A Daily Meditation on Shakyamuni Buddha as a guide (also known as A Daily Meditation Practice), become familiar with the elements necessary to generate realizations in the mind. Also, receive some tips for making every action of the day meaningful.

The Module 8 structure:
⭕Session 1 (02.05.2023): Why might a daily practice be useful/ helpful
a) What is practice? Why might doing it daily be helpful?
b) Two main types of meditation technique: placement and analytical
c) Generating forward moving positive energy, moving on from being stuck with unhelpful blocks

⭕Session 2 (09.05.2023): Mindfulness of Buddha Shakyamuni as a daily practice
a) Going through Lama Zopa Rinpoche’s ‘A Daily Meditation on Shakyamuni Buddha’

⭕Session 3 (16.05.2023): Voluntary additional techniques
a) Setting up an altar
b) importance of daily rejoicing and daily freeing ourselves from sticking blocks
c) Two methods to move beyond blocks: Prostrations to the 35 Buddhas and Vajrasattva practice

⭕Session 4 (23.05.2023): Realism in Daily Practice: tailoring the general advice to your personal situation
a) What kind of person am I? Where am I
b) What are my other commitments?
c) Tailor made daily practice. Not ‘off the peg’. Using teachings heard to enhance our daily practice and our confidence in it, rather than wrongly using them to bolster unhelpful feelings of inadequacy, being overwhelmed and not being good enough.
d) What is the minimum time I can honestly commit to once in the morning and once in the evening?

Anyone can attend, but you’ll get the most benefit if you have a basic knowledge of Buddhism, or if you have attended previous Discovering Buddhism modules.

🧘About the teacher🧘
Mike Murray blends Tibetan Buddhist tradition with British academic rigour and with a modern outlook. He was a part of the Jamyang Buddhist Centre London team since 1979, acting in various roles such as as spiritual program coordinator and briefly as director. He has almost 40 years of experience in Buddhist study and practice in the Tibetan Buddhist Gelug tradition. Mike is a registered teacher of Buddhist courses at the Introductory, Foundational and Basic levels in the education structure of the Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT), a Tibetan Buddhist organization following His Holiness the Dalai Lama.

He was born in Sri Lanka and had an interest in Tibetan Buddhism since he was a teenager. Mike received his MA from the School of Oriental and African Studies of London University and is a member of the Royal Asiatic Society. Over the years he was fortunate enough to meet and receive teachings and initiation from His Holiness the Dalai Lama, Lama Yeshe and Lama Zopa Rinpoche, as well as many other lamas. He was incredibly fortunate to visit Central Tibet in 1987 on a British Academy grant and has also visited some of the Tibetan Gelug monasteries in India.

This all sounds pretty serious, so please remember as you embark upon this journey, above all, your study and practice should be enjoyable. It should be fun.

🔶 PARTICIPATION (onsite & online)
❗ To participate in the event, you must register in advance using the registration form: https://forms.gle/LjdnMVXyPQ9EUQgi7
There are only 12 places available on the center
On the day of the event you will receive a confirmation email with a link to connect to zoom.
Members of the Center can participate in the event for free.
🔶 BOOKING:
❗ Please register using the enrollment form: https://forms.gle/LjdnMVXyPQ9EUQgi7

🔶 CONTRIBUTION:
– 40 lei (8 Euros)/Session or 150 lei (30 euros)/Entire Course for Non-Members or FREE FOR ACTIVE MEMBERS.
– Let us know if you have financial difficulties and we will offer you a discount.
– Please donate using the enrollment form: https://forms.gle/LjdnMVXyPQ9EUQgi7
🔶 Opportunities to become a member of the White Mahakala Buddhist Center (FPMT Study Group):
– MEMBERSHIP „SUPPORTER” – 100 lei (20 Euros)/month
– MEMBERSHIP “GENEROSITY” – 200 lei (40 Euros)/month
More about our membership types here: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/
❗ IMPORTANT
Your donation is meant to sustain White Mahakala Buddhist Center to cover the costs of the event in order to make the teachings affordable and accessible. Thank you!
***
⭕ CONTACT:
0740 124 315
Cluj-Napoca, str. Tipografiei, nr. 18, interfon 7
centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com
Please arrive 10 min. earlier
We are looking forward to meeting you! 🤗

————————————————————————————————————————

❗ ENROLL: https://forms.gle/LjdnMVXyPQ9EUQgi7

Continuăm seria Discovering Buddhism cu modulul 8 – Stabilirea practicii zilnice cu Mike Murray, începând cu 2 mai orele 19.00-20.30.
⭕LOCATIA: on line și on site
⭕DESCRIERE: cursul se va ține în limba engleză
🔶 În modulul 8 vom primi instrumentele de care avem nevoie pentru a putea dezvolta o practică zilnică eficientă. Utilizând drept ghid scriere lui Lama Zopa Rinpoche “A Daily Meditation on Shakyamuni Buddha” (cunoscută de asemenea ca “A Daily Meditation Practice”), devenim familiari cu elementele necesare pentru a genera progrese la nivelul minții. De asemenea, primim sfaturi cum să ne trăim fiecare zi cu sens.

Structura cursului :
⭕Sesiunea 1 (02.05.2023): De ce este utilă practica zilnică
a) Ce este practica? De ce ar fi util să o fac zilnic?
b) Două tipuri principale de tehnici de meditație – de stabilizare și analitică
c) Generarea energiei pozitive de propulsare, avansarea din blocaje distructive

⭕ Sesiunea 2 (09.05.2023): A fi conștient de prezența lui Buddha Shakyamuni, ca practică zilnică
a) scurtă prezentare a tratatului lui Lama Zopa Rinpoche – ‘A Daily Meditation on Shakyamuni Buddha’

⭕ Sesiunea 3 (16.05.2023): Tehnici complementare ajutătoare
a) alcătuirea unui altar
b) importanța bucuriei interioare zilnice și a eliberării zilnice de blocaje/tipare
c) două metode pentru a depăși blocajele – Prosternări la cei 35 de Buddha și practica Vajrasattva

⭕ Sesiunea 4 (23.05.2023): Realism în practica zilnică – adaptarea recomandărilor generale la contextul personal
a) Ce fel de persoană sunt? Unde sunt?
b) Care sunt responsabilitățile mele?
c) Adaptarea ne definește practica zilnică. Nu luăm totul de-a gata. Folosim învățăturile astfel încât să ne dezvoltăm practica și încrederea în ea, fără să le folosim eronat și automat, astfel dezvoltând sentimente neproductive de inadaptare, copleșire sau autodemoralizare.
d) Care este timpul minim realist pe care mi-l pot asuma în fiecare dimineață și seară?

Oricine este binevenit, dar beneficiul va fi mai mare dacă aveți cunostințe de bază în budism sau dacă ați participat la modulele anterioare Discovering Buddhism.

🧘Despre profesor 🧘
Mike Murray îmbină tradiția budistă tibetană cu rigoarea academică britanică și cu o perspectivă modernă. A fost parte din echipa Centrului Budist Jamyang din Londra încă din 1979, în diverse roluri printre care coordonator de programe spirituale și, pentru scurt timp, director. Are aproape 40 de ani de experiență în studiul și practica budistă în tradiția tibetană Gelug. Mike este profesor acreditat de cursuri budiste la nivelurile introductiv și mediu-avansat în structura educațională a Fundației pentru conservarea tradiției Mahayana (FPMT), o organizație budistă tibetană în tradiția Sfinției Sale Dalai Lama.

S-a născut în Sri Lanka și a fost interesat de budismul tibetan încă de când era adolescent. Mike și-a obținut masteratul la Școala de Studii Orientale și Africane a Universității din Londra și este membru al Societății Regale Asiatice. De-a lungul anilor, a avut norocul să cunoască și să primească învățături și inițieri de la Sfinția Sa Dalai Lama, Lama Yeshe și Lama Zopa Rinpoche, precum și de la mulți alți lama. El a fost incredibil de norocos să viziteze Tibetul Central în 1987 cu o bursă a Academiei Britanice și a vizitat, de asemenea, unele dintre mănăstirile tibetane Gelug din India.
Deși totul sună foarte serios, amintiți-vă, înainte de toate, atunci când începeți această călătorie, că studiul și practica ar trebui să fie activități plăcute. Să fie cu bucurie.

🔶PARTICIPATION (onsite & online)
❗ Pentru a avea locul rezervat este nevoie să completați formularul: https://forms.gle/LjdnMVXyPQ9EUQgi7
– 12 locuri disponibile la sediu
– Dacă ați completat formularul de participare, în ziua evenimentului veți primi pe email linkul de zoom.
Membrii activi ai centrului pot participa gratuit.
🔶 BOOKING:
formular de participare: https://forms.gle/LjdnMVXyPQ9EUQgi7
CONTRIBUȚIE:
– 40 lei (8 Euros)/Sesiune sau 150 lei (30 euros)/Curs
– gratuit pentru membri activi.
Vă rugăm să ne anunțați dacă doriți să participați , dar vă permteți să donați altă sumă.
Donația se face prin formularul de participare: https://forms.gle/LjdnMVXyPQ9EUQgi7
Oportunitatea de a deveni membru White Mahakala Buddhist Center (FPMT Study Group):
– MEMBERSHIP „SUPPORTER” – 100 lei (20 Euros)/month
– MEMBERSHIP “GENEROSITY” – 200 lei (40 Euros)/month
– mai multe despre membership: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/
❗ IMPORTANT
Contribuția ta ne ajută să acoperim cheltuielile de organizare a evenimentului! Multumim
***
⭕CONTACT:
0740 124 315
Cluj-Napoca, str. Tipografiei, nr. 18, interfon 7
centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com
Te rugăm să ajungi cu 10 min mai devreme!
Te așteptăm cu drag! 🤗