Workshop de meditatie II cu ven. Tenzin Gendun

Vezi pe Facebook

/ Scroll down for English /

❗️ Formular de înscriere: https://forms.gle/qN73bvkcPHmy96iQ6
☀ Eveniment fizic & online pe zoom

Vă invităm sambata, 14 ianuarie, să luați parte la întâlnirea cu venerabilul calugar budist Tenzin Gendun, care va ghida meditatii budiste si va raspunde la intrebarile voastre.
Acest workshop este conectat cu cursul Meditation 101 si Meditatii budiste tinute de Cristina Urs.

Meditația este un instrument sau o abilitate pe care o putem folosi pentru a ne familiariza cu lumea noastră interioară – cu gândurile, percepțiile, concepțiile și ideile noastre, emoțiile, toate aceste lucruri care formează experiența noastră. Meditația ne ajută să facem cunoștință cu toate aceste aspecte ale lumii noastre interioare, astfel încât să putem lucra cu acele elemente pentru o mai mare liniște sufletească.

Dacă observăm mintea cu atenție pentru a înțelege mai clar de unde provine fericirea și suferința, începem să învățăm puțin despre stările noastre de spirit și despre cum ne fac acestea să ne simțim. Stările de spirit pozitive sunt cele care contribuie la bunăstarea noastră fundamentală, iar stările de spirit negative sunt cele care îndepărtează asta, care ne aduc probleme. Este important să observăm cu atenție care sunt stările noastre de spirit și cum ne afectează acestea.

In acest workshop vom vorbi despre tipurile de meditație, obstacole/starile negative ale minții și cum să transformi experiențele negative în unele pozitive (Cum meditația poate oprii roller coaster-ul emoțional).

Structura workshopului:
📍 11:30 – 13:00 Part 1
📍 13:00 – 14:30 Lunch break
📍 14:30 – 16:00 Part 2

🧘 DESPRE VENERABILUL TENZIN GENDUN 🧘
Venerabilul Tenzin Gendun este originar din Sri Lanka și educat în Regatul Unit. După ce studiat artele plastice, a intrat în contact cu budismul în 1991, întâlnindu-i pe Lama Zopa Rinpoche și Dalai Lama. A devenit călugăr în 1992. Și-a oferit serviciul în centre budiste din Noua Zeelandă, iar din 2000 s-a mutat la mănăstirea Nalanda din Franța pentru a-și aprofunda studiile budiste, absolvind acolo masterul în budism. Conduce cu regularitate Retrageri în Mănăstirea Nalanda și predă învățături la mai multe Centre FPMT din Europa, fiind înregistrat ca profesor acreditat al organizației.
Suntem fericiți și recunoscători că ne împărtășește cunoștințele și timpul său.

🔸PARTICIPARE
⭕ Locurile sunt limitate pentru participarea fizica
⭕ Pentru a participa la eveniment este necesar să vă înregistrați în prealabil folosind formularul de înscriere:

https://forms.gle/qN73bvkcPHmy96iQ6

🔸 DONAȚII
Donația dvs. este menită să susțină Centrul Budist „White Mahakala” pentru a acoperi costurile evenimentului pentru a face învățăturile accesibile.
Vă rugăm să donați folosind formularul de înscriere:
https://forms.gle/qN73bvkcPHmy96iQ6
Vă mulțumim anticipat! 🙏

📍Donație sugerată: 100 lei (20 EUR) pentru non-membri/70 lei (14 EUR) pentru membri activi.Dorim să vă încurajăm să participați, așa că dacă nu vă permiteți donația sugerată, vă rugăm să ne contactați:
☎0740 124 315
📬 centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.comVă rugăm să ajungeți cu 10 min. mai devreme.
Așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem! 🧡


***❗️ Registration form:  https://forms.gle/qN73bvkcPHmy96iQ6
☀ physical and online event (zoom)

We invite you on Saturday, January 14, to take part in the meeting with the venerable Buddhist monk Tenzin Gendun, who will guides us in Buddhist meditation and will answer your questions.
This workshop is connected with the course Meditation 101 and Buddhist Meditations held by Cristina Urs.

Meditation is a tool or skill that we can use to become more familiar with our inner world – with our thoughts, our perceptions, our conceptions and ideas, our emotions, all of these things that make up our experience. Meditation helps us to get acquainted with all of these aspects of our inner world so that we can work with those elements for greater peace of mind.

If we observe the mind carefully in order to understand more clearly where our happiness and where our suffering come from, we begin to learn a bit about our states of mind and how they make us feel. Positive states of mind are those that contribute to our fundamental well-being, and negative states of mind are those that take away from that, that bring us problems. It’s important that we observe carefully what our states of mind are and how they affect us.

In this workshop we will talk about types of meditation, obstacles/negatives state of mind and how to transform negative experiences into positive ones (How meditation stops the roller coaster of emotion).

THE STRUCTURE
📍 11:30 – 13:00 Part 1
📍 13:00 – 14:30 Lunch break
📍 14:30 – 16:00 Part 2

🧘 ABOUT VEN. TENZIN GENDUN 🧘
Born in Sri Lanka and growing up in England, he studied in art school before meeting Tibetan Buddhism through the kindness of Lama Zopa Rinpoche and Dalai Lama. He became a monk in 1992. He served in Buddhist centers in New Zealand, and from 2000 he moved to Nalanda Monastery in France to further his Buddhist studies, graduating there with a master’s degree in Buddhism. He regularly conducts Retreats in Nalanda Monastery and teaches teachings at several FPMT Centers in Europe, being registered as an accredited teacher of the organization.
We are happy and grateful he shares his knowledge and time with us.

🔸PARTICIPATION
⭕ Places are limited for physical participation
⭕ To participate in the event, you must register in advance using the registration form:
https://forms.gle/qN73bvkcPHmy96iQ6

🔸 DONATION:
Your donation is intended to support the “White Mahakala” Buddhist Center to cover the costs of the event, to make the teachings accessible.
Please donate using the enrollment form:  https://forms.gle/qN73bvkcPHmy96iQ6
Thank you! 🙏

📍Suggested donation: 100 lei (20 Euros) for non-members and 70 lei (14 Euros) for active members.
We wish to encourage you to participate so if you cannot afford the suggested donation please CONTACT US:
☎0740 124 315
📬 centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com

Please arrive 10 min. earlier
We are looking forward to meet you! 🧡