The Three Principles of the Path with Geshe Gyaltsen

Vezi pe Facebook

Please scroll down for the english version 🙂
………………………………………………………………………..
Invățăturile Lam Rim – despre calea graduală a Iluminării – sunt centrale în Budismul Tibetan. O viziune de ansamblu (încorporând atât învățături Hinayana, cât și Mahayana), care ne arată structurat de unde trebuie să pornim, unde trebuie să ajungem și cum să ne transformăm pe parcurs pentru a ne realiza la maxim potențialul de bunătate și înțelepciune, este poate, cel mai prețios lucru de care avem nevoie pentru a ne îmbarca pe calea spirituală.

Geshe Gyalten, călugăr budist tibetan (care deține cel mai înalt titlu de erudiție filosofică), a acceptat invitația noastră de a veni la Cluj-Napoca și a prezenta învățăurile Lam Rim – o șansă deosebită de a ne conecta la descendența încă vie a transmiterii acestor învățături. Timpul scurt al vizitei ne-a determinat să alegem o versiune concisă a acestor învățături, compusă de Lama Tsongkhapa (1357–1419) – “Cele 3 aspecte ale Căii” – care sumarizează întreaga cale a Iluminării, cele trei lucruri esențiale: Renuntarea la Samsara, Aspirația profundă de a ajunge la Iluminare (Bodhicitta) și Adevărata înțelepciune a Vacuității (Emptiness).

3 zile – 3 evenimente – 3 ore pe zi – Cele 3 aspecte ale Căii
(https://fpmt.org/wp-content/uploads/prayers/three_principal_aspects_path_c5.pdf)

 1. Luni (06.06.2022, orele 17:30 – 20:30)
  Invățături despre Renunțarea la Samsara (strofele 1 – 5)
  Renunțarea este o stare de spirit care implică dorința de a fi eliberat de suferință și de cauzele acesteia. Se referă la faptul de a nu dori să resimțim durere și mai ales, la înțelegerea sursei suferinței, la cauzele ei și la depunerea unui efort conștient pentru a le evita. De fapt, energia și voința pentru a practica etica, meditația sau înțelepciunea provin din renunțarea la Samsara.
 2. Marti (07.06.2022, orele 17:30 – 20:30)
  Invățături despre Bodhicitta (strofele 6 – 8a)
  Aspirația de a ajunge la Iluminare, pentru a ajuta toate ființele vii, se numește Bodhicitta, iar cel care are o astfel de aspirație este Bodhisattva. Oricine poate să dezvolte Bodhicitta și să devină Bodhisattva. Dezvoltarea Bodhicitta aduce multe beneficii, atât acum, cât și în viitor. De exemplu, practicând Dharma cu motivația Bodhicitta vom acumula o mare cantitate de merit, vom purifica o cantitate extinsă de Karma negativă și vom crea cauzele pentru a atinge Iluminarea în viitor.
 3. Miercuri (08.06.2022, orele 17:30 – 20:30)
  Invățături despre Vacuitate (strofele 9 – 14)
  Toate învățăturile budiste au scopul de a conduce treptat la realizarea Vacuității (Emptiness). În acest context, Vacuitatea înseamnă lipsa unei existențe inerente, concrete, iar eradicarea totală din mintea noastră a acestui mod eronat de a vedea lucrurile marchează realizarea Iluminării, starea de Buddha. Una dintre principalele metode de a obține o perspectivă asupra Vacuității este prin a înțelege originea dependentă. Vacuitatea și originea dependentă sunt ca două fețe ale aceleiași monede: deoarece lucrurile iau naștere dependent, ele sunt vide, adică goale sau lipsite de orice altceva în afară de originea dependentă.

Despre Geshe Gyaltsen
Geshe Gyaltsen s-a născut in 1968, în Tibet, mai exact în satul Dzogang, din regiunea Tsawa a provinciei Kham. La varsta de 16 ani a primit hirotonirea rabjung în manastirea locala Sang Ngak Chö Khor Ling. La varsta de 19 ani a călătorit la Lhasa (India) și a primit hirotonire getsül de la Sera Je Geshe Gyaltsen Shakya. S-a întors apoi la Kham, unde a început studiul filosofiei în mănăstirea Chamdo Jampa Ling.
În 2007, după 17 ani de studii intensive, a obținut calificarea de Geshe Lharampa, cel mai înalt grad din sistemul tradițional de învățământ monahal tibetan. S-a specializat apoi în tantra în mănăstirea Gyümed. După ce a servit timp de doi ani ca profesor de filozofie la școala Sera Je, a devenit directorul colegiului Tsawa timp de un an.
După un timp petrecut în retragere, Geshe-la a devenit profesor rezident al Root Institute din Bodh Gaya și, în cele din urmă, la solicitarea lui Lama Zopa Rinpoche a devenit profesor al programului rezidential Basic Program din Mănăstirea Nalanda (Franta), unde predă din anul 2014.

De precizat este faptul că Geshe Gyaltsen vorbește doar limba tibetană. Prelegerile vor fi în limba tibetană cu traducere simultană în limba engleză. Vor include sesiuni de întrebări și răspunsuri.

REZERVĂRI ȘI PREȚURI

Incurajăm participarea la învățături în toate cele 3 zile. Donațiile sugerate pe zile:
a. Donația sugerată pentru 1 zi este de 69 RON;
b. Donația sugerată pentru 3 zile este de 169 RON;
Făcând această donație sprijiniți Centrul Budist White Mahakala să acopere costurile evenimentului și să creeze condițiile pentru ca învățăturile să fie accesibile.
Rezervarea locului nu este obligatorie, însă nu vă putem garanta un loc dacă ajungeți direct la eveniment. Avem 50 de locuri disponibile.
Vă puteți rezerva locul completând următorul formular, care conține și modalitățile de plată: https://forms.gle/h3r3mxqG4rTRC2Nr5
Confirmarea locului se face doar după plata donației sugerate.

Vă asteptăm cu drag!
Politica noastră este să nu refuzăm pe nimeni din cauza lipsei banilor. Dacă nu vă permiteți donația sugerată și doriți să participați, vă rugăm să ne contactați.
Acest eveniment este organizat cu sprijinul: Transylvania College.

LOCAȚIA
@Transylvania College din Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2A

CONTACT: Phone 0740 124 315, e-mail centrulmahakala@gmail.com or infomahakala@gmail.com

Vă rugăm să veniți cu cel putin 15 minute înainte de începerea evenimentului

…………………………………………………………………….
Lam Rim Teachings – Stages on the Path to Enlightenment – are the core of the Tibetan Buddhism. A complete vision (containing both Hinayana Teachings and Mahayana Teachings), which structures the beginning of the path, what we should reach and the way in which we should evolve in order to reach our potential in kindness and wisdom. It may be the most precious thing we need for us to keep the spiritual path.

Geshe Gyalten, Buddhist monk (with the highest philosophical erudition title, equivalent of a PHD), accepted our invitation to teach Lam Rim Teachings in Cluj-Napoca – an unique opportunity for us to connect with an authentic lineage of these teachings. The short time of his visit entailed us to choose a compact version of the teachings, created by Lama Tsongkapa (1357-1419) – The Three Principals of the Path – which summaries the entire Path to the Illumination, the three fundamental things: Renunciation to Samsara, Profound Aspiring to reach Illumination (Bodhicita) and True Wisdom of Emptiness.

3 Days – 3 Events – 3 Hours a Day – The 3 Principals of the Path
(https://fpmt.org/wp-content/uploads/prayers/three_principal_aspects_path_c5.pdf )

 1. Monday 06.06.2022, time 5.30 p.m. – 8.30 p.m.
  Teachings about Renunciation to Samsara (verse 1-5)
  Renunciation is a state of spiritual desire to be free from suffering and its causes. It means that we not only desire to feel no pain but also understanding the cause of it and consciously trying to avoid it. In fact, the energy and the will to practice ethics, meditation or wisdom arise from Renunciation to Samsara.
 2. Tuesday 07.06.2022, time 5.30 p.m. – 8.30 p.m.
  Teachings about Bodhicitta (verse 6-8)
  Aspiration to reach Illumination, in order to be able to help all living beings, is called Bodhicitta and the person who has this kind of aspiration is called Bodhisattva. Anyone can develop Bodhicitta and become Bodhisattva. Developing Bodhicitta brings many benefits for now and for the future. For example, practicing Dharma with Bohdicitta motivation we will be able to accumulate merit, to purify an important negative Karma and to create the origins for our future Illumination.
 3. Wednesday 08.06.2022, time 5.30 p.m. – 8.30 p.m.
  Teachings about Emptiness (verse 9 – 14)
  All Buddhist teachings are focused on gradually reaching Emptiness. Thus Emptiness means the absence of an inherent existence, a concrete one so the complete eradication from our mind of this false way of perceiving things is marking the accomplishment of illumination, the Buddha state. One of the main methods to forge a perspective over Emptiness is to understand the dependent origin. Emptiness and dependent origin are two sides of a coin: due to the fact that things are created dependently, they are empty or void of anything except their dependent origin.

About Geshe Gyaltsen
He was born in 1968, in Tibet, in the village of Dzongang, the region Tsawa of Khan province.
At the age of 16 he received rabjung ordination at the Sang Ngak Cho Khor Ling Monastery. At the age of 19 he traveled to Lhasa in India and received getsul ordination from Sera Je Geshe Gyaltsen Shakya. He returns to Kham where he begins to study philosophy at Chamdo Jampa Ling. In 2007, after 17 years of intensive studies, he became Geshe Lharampa, the highest level of the monachal traditional Tibetan educational system. Then he specializes in tantra at Gyumed monastery. After two years of teaching philosophy at Sera Je School, he is the manager of Tsawa College for a year. After a time spent in seclusion, he becomes professor at Root Institute in Bodh Gaya and after that, encouraged by Lama Zopa Rimpoche, he is professor of The Residential Basic Program at Nalanda Monastery (France) since 2014.

!!! Geshe Gyaltsen sustains his seminars in Tibetan and the events will have simultaneous translation in English (including Q&A sessions)!!!

BOOKING AND PRICING
We encourage participation for all 3 days.
Suggested donation:

 • 69 lei donation for 1 day
 • 169 lei donation for 3 days

Your donation is meant to sustain White Mahakala Buddhist Center to cover the costs of the event in order to make the teachings affordable and accessible.

There are 50 places available – Booking your place is not mandatory but dropping in does not guaranty a seat.
You can book your seat by simply fulfilling the form below and by making the donation https://forms.gle/h3r3mxqG4rTRC2Nr5 You will receive the confirmation after making the donation.

We wish to encourage you to participate so if you cannot afford the suggested donation please contact us.
The event is sponsored by Transilvania College.

LOCATION
@Transilvania College Cluj-Napoca, Allea Baisoara Nr. 2A

CONTACT: Phone 0740 124 315, e-mail centrulmahakala@gmail.com or infomahakala@gmail.com

Please arrive at least 15 min. earlier