Retreat de meditație cu Venerabilul Gendun (ANULAT)

Vezi pe Facebook
Datorită pandemiei coronavirus și a măsurilor de siguranță impuse de situația de urgență din România, acest eveniment a fost anulat. Due to the coronavirus pandemic and the safey measures imposed by the emergency situation in Romania, this event was cancelled.

For English, please click here.

Inscrieri aici

Timp de 5 zile, veți urma un program de meditație în tradiția tibetan-budistă Gelugpa, condus de Venerabilul Tenzin Gendun, călugăr la Mănăstirea Nalanda din Franța, cu îndelungată experiență în predarea practică a budismului, cât și în ghidarea de Retrageri. Programul zilnic va include sesiuni de meditație ghidată alternate cu învățături și discuții. Tema meditațiior analitice este “Calea graduală spre Iluminare” incluzand subiecte precum: prețioasa naștere umana, impermanența, moartea, compasiunea, mintea altruistă și altele.

Este binevenită orice persoană preocupată de a-și dezvolta potențialul interior pentru înțelepciune și compasiune, care are cel puțin o minimă experiență în meditație și care respectă rigorile etice impuse de natura evenimentului. Retragerea de meditație va avea loc în Munții Apuseni, la Băișoara, o locație liniștită aflată la 60 km de Cluj-Napoca, înconjurată de păduri. Venerabilul Gendun va ghida retragerea în limba engleză (nu asigurăm traducere).

Participarea la o retragere este o experiență transformatoare în parcursul spiritual al oricărui practicant al budismului. Pășim în afara rutinei noastre zilnice, lăsăm în urmă agitația orașului, bombardamentul informațional la care suntem supuși, dar și compania celor dragi și comunicarea constantă, pentru a petrece timp cu noi înșine, cu mintea și corpul nostru, într-un loc retras și liniștit, sub atenta îndrumare a unei persoane cu experiență. Deoarece o retragere poate fi o experiență uneori solicitantă pentru începători, este bine să venim înarmați cu multă compasiune și înțelegere față de propria persoană.

„O retragere este o modalitate de a ne conecta cu ceea ce este important în viață, de a ieși din zona de confort și a ne verifica mintea, pentru a o direcționa apoi spre cultivarea atitudinilor pozitive, care ne vor aduce mai multă pace și fericire în viața de zi cu zi. Atunci când apar obstacolele, suntem deja pregătiți să le facem față și ele nu devin atât de copleșitoare.” Ven. Tenzin Gendun

DESPRE LIDERUL RETRAGERII

Venerabilul Tenzin Gendun este originar din Sri Lanka și educat în Regatul Unit. După ce a studiat artele plastice, a intrat în contact cu budismul în 1991, întâlnindu-i pe Lama Zopa Rinpoche și pe Sfinția Sa Dalai Lama. S-a călugărit în anul 1992. După ce și-a oferit serviciul în centre budiste din Noua Zeelandă, s-a mutat în anul 2000 la Mănăstirea Nalanda, din Franța, pentru a-și aprofunda studiile budiste, absolvind acolo programele Basic (de 5 ani) și Master în Budism (de 7 ani). Conduce cu regularitate retrageri în Mănăstirea Nalanda și predă învățături la mai multe Centre FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition) din Europa, fiind înregistrat ca profesor acreditat al organizației.

PROGRAM:

Prima zi (sâmbătă, 25 aprilie)
 • 15:00 – Sosirea și înregistrarea participanților
 • 17:00 – Servim ceaiul împreună
 • 17:30 – Sesiune introductivă, aspecte administrative
 • 18:30 – Cină
 • 19:30 – Învățături
Zile integrale (26 – 29 aprilie)
 • 06:15 – Trezire + Precepte (optional)
 • 06:45 – Meditație de concentrare
 • 07:30 – Mic dejun
 • 09:15 – Învățături + Meditație analitică
 • 12:00 – Masa de prânz
 • 15:00 – Grupuri de discuții +Q&A
 • 16:00 – Meditație analitică
 • 17:00 – Servim ceaiul împreună
 • 17:30 – Meditație analitică
 • 18:30 – Cină
 • 19:30 – 20:00 – Dedicatie/practica de purificare
Ultima zi (joi, 30 aprilie):
 • 06:45 – Meditație de concentrare
 • 07:30 – Mic dejun
 • 09:15 – Învățături + Meditație analitică
 • 12:00 – Masa de prânz
 • 13:00 – Plecarea participanților

CAZARE SI COSTURI

Simplicity Retreat, locația din Băișoara care găzduiește evenimentul, oferă cazare în camere duble, cu baie proprie, pentru un număr maxim de 25 de persoane. Bărbații și femeile vor fi cazați în dormitoare/clădiri diferite. Prețul afișat include cazarea (pat în cameră dublă) și 3 mese vegetariene / zi (luarea angajamentelor etice Mahayana implică post și anumite restricții alimentare pe parcursul zilei respective – vezi detalii mai jos).

Dorința noastră este ca evenimentul să fie accesibil cât mai multor persoane, oferind 3 categorii de prețuri. Prețul “Basic” acoperă doar cheltuielile organizatorice, pe când celelalte două categorii (normal, generosity) includ și donații sugerate ce vor fi folosite pentru a ajuta persoane care nu și-ar permite să participe, cât și pentru dezvoltarea activităților Centrului Budist White Mahakala. Simțiți-vă liberi să ajustați donația oferită posibilităților voastre financiare.

DONATII RECOMANDATE

 • Categoria “Basic” (valabila pt Membrii si pt inscrieri in intervalul 15 ian – 15 feb): 239 Euro/1200 Lei
 • Categoria “Normal” (valabila pt inscrieri in intervalul 15 feb-15 mar): 259 Euro/1300 lei
 • Categoria “Generos” (pt inscrieri in intervalul 15 feb-15 mar sau pe tot parcursul perioadei): 279 Euro/1400 lei
 • Categoria “Weekend” (pt zilele de 25-26 Aprilie – doar daca raman locuri libere): 80 euro/400 lei

Contactați-ne pentru a primi detalii în cazul în care:

 • dispuneți de posibilități financiare reduse sau doriți să aplicați pentru prețul redus;
 • dacă doriți să deveniți Membru CBWM sau dacă doriți să participați ca familie (acceptăm și copii în anumite condiții).

MODALITATI DE PLATA

 • Cei care se înscriu în perioada 15.01.2020 – 15.03.2020 pot achita prețul biletului fie integral, fie în două tranșe egale, respectiv un avans de 50% din prețul biletului la data înscrierii, iar diferența de 50% din prețul biletului urmând a fi achitată cel târziu până în data de 10.04.2020.
 • Cei care se înscriu după data de 15.03.2020 vor achita integral prețul biletului de tip “Generosity”.
 • Dacă din diverse motive vă anulați participarea cu maxim 2 săptămâni înainte de desfășurarea evenimentului, veți pierde avansul achitat de 50%, din motive de organizare.
 • Prețul pentru membri CBWM este același pe toata durata perioadei de înscriere.
 • Participarea este transferabilă.
 • Deși recomandăm participarea pe întreaga perioadă, puteți totuși participa și doar în weekend (25-26 apr. la prețul de 80 euro), cu mențiunea că au prioritate în ocuparea locurilor participanții pe perioada integrală. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați.

DETALII ORGANIZATORICE IMPORTANTE

 • Retragerea va include în fiecare zi perioade de tăcere nobilă (în intervalul dintre finalul cinei și pană înainte de masa de pranz a zilei următoare).
 • Prin participarea la acest eveniment vă asumați ca, pe perioada retreat-ului, să respectați o serie de angajamente etice budiste, și anume: a nu ucide, a nu fura, a nu minți, a nu consuma substanțe intoxicante (droguri, alcool, etc.), a nu vă angaja în activități de natură sexuală. Fumatul sau consumul de alcool nu vor fi permise în perimetrul locației.
 • Telefoanele mobile vor fi permise doar în afara sălii de meditație. De asemenea, pe parcursul întregului eveniment, vă rugăm să nu ascultați muzică în perimetrul locației.
 • Mesele servite în cadrul retreat-ului vor fi strict vegetariene, din motive etice.
 • Cei care doresc, pot lua zilnic cele opt angajamente etice Mahayana. Acest lucru implică servirea doar a mesei de pranz și lipsa din alimentatie a cepei, usturoiului, ouălelor și ridichilor.
 • Aceste reguli sunt importante pentru a asigura un mediu cât mai propice meditației budiste. Vă mulțumim pentru înțelegere! ???

LOCATIA

Simplicity Retreat

Stațiunea Muntele Băișorii, nr. 58, jud. Cluj

Tel. 0743 868 784

https://m.facebook.com/pg/BaisoaraSimplicityRetreat

https://maps.app.goo.gl/n5K1YSKHHLxwYeyk9

Transportul la/dinspre locație se va face cu autoturismele personale ale participanților. Parcarea de la locație are 20 de locuri. Dacă veți avea locuri disponibile în mașină și pentru alți participanți, vă rugăm să ne semnalați în formularul de înscriere. Există, de asemenea, transport public Cluj-Băișoara și retur.

CONTACT

Contactați-ne la tel 0740 124 315, pe FB sau la email: centrulmahakala@gmail.com pentru orice fel de detalii.

Eveniment realizat de CENTRUL BUDIST “WHITE MAHAKALA” (FPMT Study Group) in parteneriat cu Simplicity Retreat

Misiunea Centrul Budist “White Mahakala” Study Group este susținerea și promovarea principiilor etice, filosofice și psihologice budiste, oferirea unor oportunități de educație spirituală bazată pe învățături autentice budiste, implementarea și susținerea unor activități în scopul dezvoltării comunitare, a mediului social și a celui înconjurător.


Tibetan-Buddhist Meditation Retreat, April 25-30, Baisoara (Romania)

For 5 days, you can attend a meditation program in the Tibetan-Buddhist tradition Gelugpa, led by Venerable Tenzin Gendun, a monk from the Nalanda Monastery in France, experienced in the practical teaching of Buddhism as well as in guiding Retreats. The daily program will include guided meditation sessions, as well as teachings and discussions. The theme of analytical meditation is “The gradual path to Enlightenment”, and it will include topics such as: precious human birth, impermanence, death, compassion, the altruistic mind and others.

Any person concerned with developing their inner potential for wisdom and compassion, who has at least a minimum experience in meditation and who respects the ethical standards imposed by the nature of the event, is welcome. The meditation retreat will take place in the Apuseni Mountains, in Băișoara, a quiet location 60 km from Cluj-Napoca, Romania, surrounded by forests. Venerable Gendun will guide the retreat in English.

Participation in a retreat is a transformative experience on the spiritual path of any Buddhist practitioner. We step outside our daily routine, we leave behind the hustle and bustle of the city, the information bombardment we are subjected to, but also the company of loved ones and constant communication, to spend time with ourselves, with our mind and body, in a quiet and secluded place, under the careful guidance of an experienced teacher. Because a retreat can be a sometimes-demanding experience for beginners, it is advised to come equipped with compassion and understanding towards oneself.

“A retreat is a way for one to connect with what is important in life, to take a step out of one’s normal comfort zone and check the mind, then to direct the mind into cultivating positive attitudes that will bring more peace and happiness in our daily life. So, when obstacles come, we are already prepared to face them and they do not become so overwhelming. The retreat helps us soften and recondition our minds to handle these difficult situations that arise in our lives. It’s never too late to see the disadvantages of following our negative habits and to try direct the mind in cultivating positive attitudes. The students at the centre, having now heard the teachings for some time, can take this opportunity to integrate them into their hearts through doing meditations on these topics, in a conducive environment. And then try to take that back into their daily life back home…” Ven. Tenzin Gendun

About Ven. Tenzin Gendun, the leader of the retreat

Born in Sri Lanka and growing up in England, Ven. Gendun studied in art school before meeting Tibetan Buddhism in 1991 through the kindness of Lama Zopa Rinpoche and His Holiness the Dalai Lama. After his ordination in 1992, Ven. Gendun worked in FPMT centres in New Zealand. He moved to Nalanda Monastery in France in 2000 to deepen his studies. Since then, he completed the Basic Program and the Master’s program. He teaches and guides retreats at the Nalanda Monastery and in other FPMT centers in Europe.

Accommodation

The retreat will take place in Baisoara, a beautiful small village near the city of Cluj-Napoca, in Romania. We will be hosted by Simplicity Retreat in double rooms (with private bathroom). Men and women will be accommodated in separate buildings. The fee includes accommodation (shared room) and 3 vegetarian meals / day. If you would like to take the Mahayana vows on certain days, please remember that these include dietary restrictions (please see below).

Location

Simplicity Retreat
Address: Muntele Baisorii, no. 58, Cluj county, Romania
https://facebook.com/pg/BaisoaraSimplicityRetreat
https://maps.app.goo.gl/n5K1YSKHHLxwYeyk9

How to get there: The location of the retreat (Baisoara) is 60 km from the city of Cluj-Napoca. You can fly to Cluj-Napoca Airport with both low-cost and regular airlines. Transportation to Baisoara will be done with the personal cars of the participants, on a shared basis. Alternatively, you can use the public transportation (bus) to Baisoara. Please let us know your travel needs and we will help!

Fees

We have different types of fees, depending on the period of registration, as well as your financial possibilities. Please feel free to adjust the fee and any extra donation you may wish to offer according to your own situation. The Basic fee covers only the expenses, while the Normal and Generosity options cover the fee, plus a small donation that will be used in the Center’s activities, as well as to cover the expenses for participants with fewer financial possibilities.

 • “Basic” (for members or for non-members registering between Jan. 15 – Feb. 15): 239 Euro
 • “Normal” (registration betwen Feb. 15 – March 15): 259 Euro
 • “Generosity” (anytime or for registration after March 15): 279 Euro
 • “Weekend” (for participation during the weekend of April 25-26, subject to availability of places): 80 euro

Important information

The retreat will include daily periods of Noble silence, between the end of the dinner until the next day’s lunch. Moreover, during your participation in this retreat, you will commit to a series of Buddhist ethical vows: no killing, no stealing, no lying, no intoxicants (drugs, alcohol), no sex. Smoking and drinking alcohol will be prohibited on the premises of the retreat. The use of mobile phones will be allowed only outside the meditation hall. Also, we would like to kindly ask you to refrain from listening to music at the location of the retreat. Meals will be strictly vegetarian, due to ethical reasons. For those who wish to take the Mahayana vows, only one meal (lunch) will be served, and the food will be free of onion, garlic, eggs and radish. These rules are important in order to ensure a conducive environment for meditation. Thank you for your understanding!

Contact us

Please contact us for any information or help you might need: by phone 004 -0740 124 315, via Facebook Messenger (www.facebook.com/centrulmahakala) or via e-mail at centrulmahakala@gmail.com. Everyone is welcome!