Refuge, Bodhicitta and The Four Immeasurable Thoughts

Vezi pe Facebook

❗ Scroll down for English

Formular de participare: https://forms.gle/YnSZNkrN62eveUcM6

🔶 Joi, 15 iunie, 18.30-20.00
Vă așteptăm la un eveniment special despre practica budistă (refugiu, bodhicitta, cele patru gânduri incomensurabile) cu Venerabilul Tendar.

Când înțelegem beneficiile unei practici, vom dori să o folosim. Vom explora împreună cu Venerabilul Tendar semnificația practicii prin rugăciuni budiste și vom exersa împreună. Acest lucru ne va oferi inspirație și o bază mai solidă pentru practica noastră zilnică de acasă.
Orice practică sau învățătură budistă începe cu rugăciuni, care ne stabilesc intenția și ne deschid inima, făcându-ne mai receptivi. Acestea pot varia de la un simplu refugiu și rugăciune pentru generarea bodhicitta până la rugăciuni mai extinse, care includ cele patru gânduri incomensurabile (iubire nemăsurată, compasiune, bucurie și ecuanimitate), rugăciunea celor șapte ramuri, oferirea unei mandala și așa mai departe. Rugăciunea ne poate ajuta meditația și studiul, adăugând structură practicii noastre Dharma.

💠 Despre ven. Tendar:
Venerabilul Losang Tendar s-a nascut in 1961, in Olanda (Tarile de Jos). A devenit calugar in ianuarie 2002 in Bodhgaya si traieste la Manastirea Nalanda (Franta).
Venerabilul a servit ca director al Manastirii Nalanda timp de 7 ani jumatate, iar apoi a coordonat programul spiritual al institutiei timp de 5 ani. In prezent transmite invataturi privind Descoperirea Budismului, Refugiul in cele trei juvaiere, Stabilirea unei practice zilnice, Transformarea problemelor etc., fiind profesor acreditat FPMT.

⭕ PARTICIPARE
❗ Pentru a participa la eveniment este necesar să vă înregistrați în prealabil folosind formularul de înscriere:
https://forms.gle/YnSZNkrN62eveUcM6

❗ Locuri disponibile la Centru: 12
Vă rugăm să veniți cu 10 minute înainte de începerea evenimentului
În ziua evenimentului veți primi un e-mail de confirmare, însoțit de un link pentru conectare la zoom.

💠 CONTRIBUȚIE:
– 40 lei/ședință pentru non-membri;
– gratuit pentru membri.
Posibilități de a deveni membru al Centrului Budist White Mahakala FPMT Study Group:
MEMBERSHIP “SUSȚINERE”: 100 lei/lună;
MEMBERSHIP “GENEROZITATE”: 200 lei/lună.
Mai multe despre tipurile de membership gasiti aici: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/
❗ IMPORTANT
Făcând această donație sprijiniți Centrul Budist ”White Mahakala” să acopere costurile evenimentului și să creeze condițiile pentru ca învățăturile să fie accesibile. Pentru asta, vă mulțumim!
Vă așteptăm cu drag!
***
Politica noastră este să nu refuzăm pe nimeni din cauza lipsei banilor. Dacă nu vă permiteți donația sugerată și doriți să participați, vă rugăm să ne contactați.

⭕CONTACT:
0755608729
centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com
Cluj-Napoca, str. Tipografiei, nr. 18, interfon 7.
❗PS: dacă sunteți răciți, vă rugăm să vă gândiți la sănătatea celorlalți participanți
…………………………………………………………..

ENROLLMENT: https://forms.gle/YnSZNkrN62eveUcM6

🔶Thursday, 15 of June, 18.30 – 20.00
A special event about Buddhist practices (refuge, bodhicitta, the four immeasurable thoughts) with Venerable Tendar.

Whenever we understand the benefits of having a practice, then we want to do it. We will explore together with Venerable Tendar the meaning and benefits of buddhist prayers and we will practice together. This will give us inspiration and a more solid foundation for our daily practice at home.

Any Buddhist practice or teaching starts with aspirational prayers, which set our intention and open our heart, making us more receptive. These can range from a simple refuge and bodhicitta prayer to more extensive prayers which include the four immeasurable thoughts ( immeasurable love, compassion, joy and equanimity), the seven limb prayer, mandala offering and so on. Prayer can aid our meditation and study, adding structure to our Dharma practice.

💠 About the teacher:
Venerable (Losang) Tendar was born in 1961 in the Netherlands, he was ordained in 2002 in Bodhgaya, and he lives at Nalanda Monastery (France).
He served as Director of the Nalanda Monastery (www.nalanda-monastery.eu) for 7,5 years, and as Spiritual Programme Coordinator for 5 years. He followed many teachings and retreats since 1995, finished doing the Basic Program in 2017, and he is officially registered as a FPMT (www.fpmt.org) teacher at beginner’s level.

⭕PARTICIPATION
❗ To participate in the event, you must register in advance using the registration form: https://forms.gle/YnSZNkrN62eveUcM6

❗ Seats available at the Centre: 12
Please come 10 minutes before the start of the event.
On the day of the event you will receive a confirmation email with a link to connect to zoom.
Members of the Center can participate in the event for free.

💠 CONTRIBUTION:
– 40 lei/session for non-members;
– free for members.
Opportunities to become a member of the White Mahakala Buddhist Center FPMT Study Group:
“SUPPORT” MEMBERSHIP: 100 lei/month;
“GENEROUSNESS” MEMBERSHIP: 200 lei/month.
More about membership types can be found here: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/
❗ IMPORTANT
By making this donation you support the Buddhist Center “White Mahakala” to cover the costs of the event and create the conditions for the teachings to be accessible. For that, thank you!
You’re welcome!
***
It is our policy not to turn anyone away for lack of money. If you cannot afford the suggested donation and would like to participate, please contact us.

⭕CONTACT:
0755608729
centrumahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com
Cluj-Napoca, str. Tipografiei, no. 18, intercom 7.
❗PS: if you have a cold, please think about the health of the other participants