Scurtă istorie a budismului – cu Mike Murray

Vezi pe Facebook

❗ scroll down for English

📌 Luni , 22 mai, orele 17.30 – 19.00
📌 Libraria Bookstory, Bd. Eroilor nr. 8

SCURTĂ ISTORIE A BUDISMULUI

🔶 Poate că ai văzut citate interesante atribuite lui Buddha … dar cine a fost de fapt acest personaj istoric și ce-a spus el cu adevărat (și ce nu)?
Care a fost călătoria acestor idei pe mapamond, cum s-a adaptat budismul în diferitele regiuni în care a ajuns și ce înseamnă termeni precum budism tibetan, Theravada, Zen sau budism secular?
Cum a devenit o filosofie antică subiect de discuție în neuroștiințe, psihoterapia modernă sau în fizica cuantică?
Dacă ți-ai pus vreodată aceste întrebări sau altele asemenea, te așteptăm la o scurtă prelegere dedicată istoriei budismului, cu accent pe tradiția indo-tibetană, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

🔶 Siddhartha Gautama, care mai târziu a devenit cunoscut sub numele de Buddha, s-a născut într-o familie bogată în Nepalul de astăzi, în secolul al V-lea î.Hr. După moartea sa în jurul anului 483 î.Hr., adepții săi au început să organizeze o mișcare religioasă. În următoarele câteva secole, budismul a început să se răspândească dincolo de India. Filosofiile budiste au devenit diverse, unii adepți interpretând ideile altfel decât alții. Astăzi există mai multe forme de budism în întreaga lume, fiecare dintre acestea venerând anumite scripturi și având interpretări ușor diferite ale învățăturilor lui Buddha. Tibetul, în mod special, cu un robust sistem monahal, care se extinde până în ziua de azi, a păstrat vie, prin studiu și dezbatere, tradiția budistă a anticei universități indiene Nalanda.

🧘 Gazda evenimentului, Mike Murray vine cu aproape 40 de ani de experiență în studiul și practica budistă în tradiția tibetană Gelug, pe care o îmbină cu rigoarea academică britanică și o perspectivă modernă.
Mike este profesor acreditat de cursuri budiste la nivel introductiv și mediu-avansat în structura educațională a Fundației pentru conservarea tradiției Mahayana (FPMT), o organizație budistă tibetană în tradiția SS Dalai Lama.
Și-a obținut masteratul la Școala de Studii Orientale și Africane a Universității din Londra și este membru al Societății Regale Asiatice. De-a lungul anilor, a avut prilejul să cunoască și să primească învățături și inițieri de la Sfinția Sa Dalai Lama, Lama Yeshe și Lama Zopa Rinpoche, precum și de la mulți alți lama. El a avut ocazia să viziteze Tibetul Central în 1987 cu o bursă a Academiei Britanice precum și mănăstiri tibetane Gelug din India.

💠 Prelegerea se va desfășura în limba engleză.

⭕ PARTICIPARE
❗ Eveniment fizic.
Locuri disponibile: 20
Vă rugăm să veniți cu 10 minute înainte de începerea evenimentului
💠 Accesul la acest eveniment este liber și toată lumea este binevenită.
🙏 Dacă doriți să susțineți evenimentele organizate de noi, puteți face o donație.
Pentru asta, vă mulțumim!

⭕ Posibilități de a deveni membru al Centrului Budist White Mahakala FPMT Study Group:
MEMBERSHIP “SUSȚINERE”: 100 lei/lună;
MEMBERSHIP “GENEROZITATE”: 200 lei/lună.
Mai multe despre tipurile de membership gasiti aici: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/

Vă așteptăm cu drag!
***

⭕CONTACT:
0755608729
centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com
Cluj-Napoca, str. Tipografiei, nr. 18, interfon 7.
❗PS: dacă sunteți răciți, vă rugăm să vă gândiți la sănătatea celorlalți participanți
…………………………………………………………..

📌 Monday, May 22, 17.30 – 19.00
📌 Bookstory, Bd. Eroilor nr. 8

A BRIEF HISTORY OF BUDDHISM

🔶 You may have seen some of those cool quotes attributed to the Buddha … but who was this historical figure and what did he really say (and what did he not)? What was the journey of these ideas on the world map, how was Buddhism adapted in the different regions where it traveled and what do terms like Tibetan Buddhism, Theravada, Zen or secular Buddhism mean? How did an ancient philosophy become a topic of discussion in neuroscience, modern psychotherapy or quantum physics? If you have ever asked yourself these questions or similar ones, please join us for a short lecture dedicated to the history of Buddhism, with an emphasis on the Indo-Tibetan tradition, followed by a Q&A session.

🔶 Siddhartha Gautama, who later became known as the Buddha, was born into a wealthy family in present-day Nepal in the 5th century BC. After his death around 483 BC, his followers began to organize a religious movement. Over the next few centuries, Buddhism began to spread beyond India. Buddhist philosophies became diverse, with some followers interpreting the ideas differently than others. Today there are several forms of Buddhism around the world, each of them emphasizes certain scriptures and has slightly different interpretations of the Buddha’s teachings. Tibet, in particular, with a robust monastic system that extends to the present day, has kept alive, through study and debate, the Buddhist tradition of the ancient Indian university of Nalanda.

🧘 The host of the event, Mike Murray, has almost 40 years of experience in Buddhist study and practice in the Tibetan Gelug tradition and combines the Tibetan Buddhist tradition with British academic rigor and a modern perspective. Mike is an accredited teacher of introductory and intermediate-advanced Buddhist courses in the educational structure of the Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT), a Tibetan Buddhist organization in the tradition of HH the Dalai Lama. He obtained his MA from the School of Oriental and African Studies of the University of London and is a Fellow of the Royal Asiatic Society. Over the years, he has been fortunate to meet and receive teachings and initiations from His Holiness the Dalai Lama, Lama Yeshe and Lama Zopa Rinpoche, as well as many other lamas. He was incredibly fortunate to visit Central Tibet in 1987 on a British Academy scholarship and also visited some of the Tibetan Gelug monasteries in India.

💠 The lecture will be held in English.

⭕PARTICIPATION
❗ Event on site. Seats available: 22
Please come 10 minutes before the start of the event.
💠Access to this event is free and everyone is welcome.
🙏 If you want to support our events, feel free to make a donation. We are grateful for that.

⭕ Opportunities to become a member of the White Mahakala Buddhist Center FPMT Study Group:
“SUPPORT” MEMBERSHIP: 100 lei/month;
“GENEROUSNESS” MEMBERSHIP: 200 lei/month.
More about membership types can be found here: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/
You’re welcome!
***

⭕CONTACT:
0755608729
centrumahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com
Cluj-Napoca, str. Tipografiei, no. 18, intercom 7.
❗PS: if you have a cold, please think about the health of the other participants