Chenrezig Practice and Explanation

Vezi pe Facebook

Scroll down for English

Formular de participare: https://forms.gle/WJz3s3v1XCFBYnaJ8

Buddha Chenrezig (Avalokiteshvara) este întruchiparea compasiunii minții iluminate. El a jurat să nu se odihnească niciodată până când toate ființele vor intra în Nirvana. Pentru a face acest lucru, el ia de obicei o formă cu 1000 de brațe, 1000 de ochi și 11 capete pentru a vedea și a ajuta pe toți cei care au nevoie. Realizările noastre pot veni doar cu sprijinul binecuvântării lui Chenrezig. Lama Zopa Rinpoche spune că, chiar dacă nu avem prea multă înțelegere intelectuală a Dharmei, chiar dacă singurul lucru pe care îl știm este mantra OM MANI PADME HUM, acest lucru este foarte benefic, pentru că este o modalitate ușoară de a purifica karma negativă pe care am colectat-o nu numai în această viață, ci și în multe vieți anterioare.

„Compasiunea ta este sursa fericirii, chiar și a fericirii animalelor și oamenilor pe care îi întâlnești în viața de zi cu zi. […] Prin urmare, compasiunea este cea mai importantă practică Dharma din viață și cea mai importantă meditație.” – Lama Zopa Rinpoche

💠 Despre ven. Tendar:
Venerabilul Losang Tendar s-a nascut in 1961, in Olanda (Tarile de Jos). A devenit calugar in ianuarie 2002 in Bodhgaya si traieste la Manastirea Nalanda (Franta).
Venerabilul a servit ca director al Manastirii Nalanda timp de 7 ani jumatate, iar apoi a coordonat programul spiritual al institutiei timp de 5 ani. In prezent transmite invataturi privind Descoperirea Budismului, Refugiul in cele trei juvaiere, Stabilirea unei practice zilnice, Transformarea problemelor etc., fiind profesor acreditat FPMT.

⭕ PARTICIPARE
❗ Pentru a participa la eveniment este necesar să vă înregistrați în prealabil folosind formularul de înscriere:
https://forms.gle/WJz3s3v1XCFBYnaJ8

❗ Locuri disponibile la Centru: 12
Vă rugăm să veniți cu 10 minute înainte de începerea evenimentului
În ziua evenimentului veți primi un e-mail de confirmare, însoțit de un link pentru conectare la zoom.

💠 CONTRIBUȚIE:
– 40 lei/ședință pentru non-membri;
– gratuit pentru membri.
Posibilități de a deveni membru al Centrului Budist White Mahakala FPMT Study Group:
MEMBERSHIP “SUSȚINERE”: 100 lei/lună;
MEMBERSHIP “GENEROZITATE”: 200 lei/lună.
Mai multe despre tipurile de membership gasiti aici: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/

❗ IMPORTANT
Făcând această donație sprijiniți Centrul Budist ”White Mahakala” să acopere costurile evenimentului și să creeze condițiile pentru ca învățăturile să fie accesibile. Pentru asta, vă mulțumim!
Vă așteptăm cu drag!
***
Politica noastră este să nu refuzăm pe nimeni din cauza lipsei banilor. Dacă nu vă permiteți donația sugerată și doriți să participați, vă rugăm să ne contactați.

⭕CONTACT:
0755608729
centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com
Cluj-Napoca, str. Tipografiei, nr. 18, interfon 7.
❗PS: dacă sunteți răciți, vă rugăm să vă gândiți la sănătatea celorlalți participanți

——————————————————-

ENROLLMENT: https://forms.gle/WJz3s3v1XCFBYnaJ8

🔶Thursday, 15 of June, 18.30 – 20.00
A special event about Buddhist practices (refuge, bodhicitta, the four immeasurable thoughts) with Venerable Tendar.

Chenrezig Buddha (Avalokiteshvara) is the embodiment of the compassion of the enlightened mind. He has vowed to never rest until all beings enter nirvana. In order to do this he commonly takes a form with 1000 arms, 1000 eyes, and 11 heads to see and help everyone in need.
Our realizations can only come with the support of the Compassion Buddha’s blessing. Lama Zopa Rinpoche says that even if we don’t have much intellectual understanding of Dharma, even if the only thing we know is OM MANI PADME HUM, that is very beneficial, because it is an easy way to purify negative karma we have collected, not only in this life, but in many previous lives as well.

“Your compassion is the source of all happiness, even the happiness of the animals and people that you meet in everyday life. […] Therefore, compassion is the most important Dharma practice in life and the most important meditation.” – Lama Zopa Rinpoche

💠 About the teacher:
Venerable (Losang) Tendar was born in 1961 in the Netherlands, he was ordained in 2002 in Bodhgaya, and he lives at Nalanda Monastery (France).
He served as Director of the Nalanda Monastery (www.nalanda-monastery.eu) for 7,5 years, and as Spiritual Programme Coordinator for 5 years. He followed many teachings and retreats since 1995, finished doing the Basic Program in 2017, and he is officially registered as a FPMT (www.fpmt.org) teacher at beginner’s level.

⭕PARTICIPATION
❗ To participate in the event, you must register in advance using the registration form: https://forms.gle/WJz3s3v1XCFBYnaJ8

❗ Seats available at the Centre: 12
Please come 10 minutes before the start of the event.
On the day of the event you will receive a confirmation email with a link to connect to zoom.
Members of the Center can participate in the event for free.

💠 CONTRIBUTION:
– 40 lei/session for non-members;
– free for members.
Opportunities to become a member of the White Mahakala Buddhist Center FPMT Study Group:
“SUPPORT” MEMBERSHIP: 100 lei/month;
“GENEROUSNESS” MEMBERSHIP: 200 lei/month.
More about membership types can be found here: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/

❗ IMPORTANT
By making this donation you support the Buddhist Center “White Mahakala” to cover the costs of the event and create the conditions for the teachings to be accessible. For that, thank you!
You’re welcome!
***
It is our policy not to turn anyone away for lack of money. If you cannot afford the suggested donation and would like to participate, please contact us.

⭕CONTACT:
0755608729
centrumahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com
Cluj-Napoca, str. Tipografiei, no. 18, intercom 7.
❗PS: if you have a cold, please think about the health of the other participants 

See less