Buddhism in a Nutshell – The Buddha’s Path to Enlightenment (session 2)

Vezi pe Facebook

/ Scroll down for English /

❗️ Formular de înscriere: https://forms.gle/GxUGTx9Ci4NBxD3w9

Vă invităm joi, 22 decembrie, să luați parte la întâlnirea cu venerabilul Tenzin Gendun, care va preda cursul introductiv de budism – Buddhism in a Nutshell, pus la dispoziție de FPMT și oferă o trecere în revistă a budismului tibetan bazat pe lamrim.

📖 Buddhism in a Nutshell este potrivit atât celor care fac cunoștință cu budismul pentru prima dată, căt și celor care au mai participat la învățături budiste, dar doresc o abordare mai structurată.

☀ Cursul se va desfasura de doua ori pe lună, fiecare sesiune va dura aprox 1h 30min (18:00 – 19:30); se va desfășura atât fizic, cât și online pe zoom, iar discuțiile se vor purta în engleză cu posibilitatea de traducere în lb. română.

Structura cursului:
🔸 Sesiunea 1 (8 decembrie): Buddha și învățăturile acestuia;
🔸 Sesiunea 2 (22 decembrie): Calea lui Buddha spre iluminare;
🔸 Sesiunea 3 (5, 12 ianuarie): Practici ale căii inferioare;
🔸 Sesiunea 4 (19 ianuarie): Practicile Renunțării și Bodhicitta;
🔸 Sesiunea 5 (26 ianuarie): Practicile de păstrare a calmului, înțelegere specială și Tantra.

În Sesiunea 1 (8 decembrie 2022) Buddha și învățăturile acestuia, vei afla:
– dacă Buddha era deprimat;
– cum tristețea lui Buddha l-a determinat să atingă iluminarea;
– învțăturile și tehnicile de meditație principale ale lui Buddha;
Venerabilul te va ghida în meditația scanării corpului.

🧘 DESPRE VENERABILUL TENZIN GENDUN 🧘
Venerabilul Tenzin Gendun este originar din Sri Lanka și educat în Regatul Unit. După ce studiat artele plastice, a intrat în contact cu budismul în 1991, întâlnindu-i pe Lama Zopa Rinpoche și Dalai Lama. A devenit călugăr în 1992. Și-a oferit serviciul în centre budiste din Noua Zeelandă, iar din 2000 s-a mutat la mănăstirea Nalanda din Franța pentru a-și aprofunda studiile budiste, absolvind acolo masterul în budism. Conduce cu regularitate Retrageri în Mănăstirea Nalanda și predă învățături la mai multe Centre FPMT din Europa, fiind înregistrat ca profesor acreditat al organizației.
Suntem fericiți și recunoscători că ne împărtășește cunoștințele și timpul său.

🔸 PARTICIPARE
⭕ Pentru a participa la eveniment este necesar să vă înregistrați în prealabil folosind formularul de înscriere:
https://forms.gle/GxUGTx9Ci4NBxD3w9
⭕ Locuri disponibile la Centru: 12
În ziua evenimentului veți primi un e-mail de confirmare, însoțit de un link pentru conectare la zoom.
Membrii Centrului pot participa gratuit la eveniment.

🔸 DONAȚII
Donația dvs. este menită să susțină Centrul Budist „White Mahakala” pentru a acoperi costurile evenimentului pentru a face învățăturile accesibile.

❗️ Vă rugăm să donați folosind formularul de înscriere:
https://forms.gle/GxUGTx9Ci4NBxD3w9
Vă mulțumim anticipat! 

🙏Donație sugerată:
📍 40 lei/sesiune pentru cei care nu sunt membri / GRATUIT pentru membri activi ai Centrului.

Dorim să vă încurajăm să participați, așa că dacă nu vă permiteți donația sugerată, vă rugăm să ne contactați:
☎ 0740 124 315
📬 centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com

Oportunități de a deveni membru al Centrului Budist White Mahakala (Grupul de studiu FPMT):
👉 membru „SUPORTER” – Donație recomandată: 100 lei/lună
👉 membru „GENEROZITATE” – Donație recomandată: 200 lei/lună

Mai multe despre tipurile noastre de membru aici: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/

📍 Vă rugăm să ajungeți cu 10 min. mai devreme.
Așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem! 🧡***❗️

Registration form: https://forms.gle/GxUGTx9Ci4NBxD3w9

We invite you on Thursday, December 22nd, to take part in the meeting with the venerable Tenzin Gendun, who will teach the introductory Buddhism course – Buddhism in a Nutshell, provided by FPMT and offers an overview of Tibetan Buddhism based on lamrim.

📖Buddhism in a Nutshell is suitable for people encountering Buddhism for the first time, as well as for people who have heard or read some Buddhist teachings but would like a more structured approach.

☀ The course will take place twice a month, each session will last approximately 1 hour 30 minutes (18:00 – 19:30); will take place both physically and online on zoom, and the discussions will be held in English with the possibility of translation into Romanian.Course structure:
🔸 Session 1 (December 8): The Buddha and His Teachings;
🔸 Session 2 (December 22): The Buddha’s Path to Enlightenment;
🔸 Session 3 (2023 January 5 & 12): Practices of lower scope;
🔸 Session 4 (January 19): The Practices of Renunciation and Bodhicitta
🔸 Session 5 (January 26): The Practices of Calm Abiding, Special Insight and Tantra.

In session 1 (December 😎 The Buddha and His Teachings, we will talk about:
– was Buddha depressed?
– how Buddha’s sadness led him to his enlightenment;
– his main teachings and his main meditation techniques.
Venerable will lead a guided meditation on scanning the body.

🧘 ABOUT VEN. TENZIN GENDUN 🧘
Born in Sri Lanka and growing up in England, he studied in art school before meeting Tibetan Buddhism through the kindness of Lama Zopa Rinpoche and Dalai Lama. He became a monk in 1992. He served in Buddhist centers in New Zealand, and from 2000 he moved to Nalanda Monastery in France to further his Buddhist studies, graduating there with a master’s degree in Buddhism. He regularly conducts Retreats in Nalanda Monastery and teaches teachings at several FPMT Centers in Europe, being registered as an accredited teacher of the organization.
We are happy and grateful he shares his knowledge and time with us.

🔸PARTICIPATION
⭕ To participate in the event, you must register in advance using the registration form: https://forms.gle/GxUGTx9Ci4NBxD3w9
⭕ There are only 12 places available
On the day of the event you will receive a confirmation email with a link to connect to zoom.
Members of the Center can participate in the event for free.

🔸DONATION:
Your donation is intended to support the “White Mahakala” Buddhist Center to cover the costs of the event, to make the teachings accessible.

❗️ Please donate using the enrollment form: https://forms.gle/GxUGTx9Ci4NBxD3w9
Thank you!

 🙏Suggested donation:
📍40 lei (8 Euros) for Non-Members or FREE FOR MEMBERS.
We wish to encourage you to participate so if you cannot afford the suggested donation please CONTACT US:
☎ 0740 124 315
📬 centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com

Opportunities to become a member of the White Mahakala Buddhist Center (FPMT Study Group):
👉 membership „SUPPORTER” – Recommended Donation: 100 lei (20 Euros)/month
👉 membership “GENEROSITY” – Recommended Donation: 200 lei (40 Euros)/month
More about our membership types here: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/
📍 Please arrive 10 min. earlier
We are looking forward to meet you! 🧡